preskoči na sadržaj

Natječaj - 05-12-2018 Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 5. 12. 2018. 11:47

Natjecaj - veterina Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 22. 11. 2018. 08:58

Odluka o poništenju dijela javnog natječaja od 15-10-2018 Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 30. 10. 2018. 07:36

Natječaj Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 15. 10. 2018. 14:13

Objava rezultata natjecaja - spremačica Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 12. 10. 2018. 10:33

Obavijest o rezultatima natjecaja - veterina Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 12. 10. 2018. 10:25

Natječaj - spremačica Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 28. 9. 2018. 13:40

Natječaj - veterina Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 28. 9. 2018. 13:39

Obavijest - rezultati natječaja - pomoćnici u nastavi Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 5. 9. 2018. 09:04

Natječaj - pomoćnici u nastavi Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 16. 8. 2018. 07:24

Natječaj - zakup poslovnog prostora Vijest ima dokument u privitku

U sadržaju teksta nalazi se priloženi dokument

  :: opširnije :: 


objavio: Kristina Andlar Pešut  datum: 29. 6. 2018. 12:54

Odluka o neizboru kandidata za radno mjesto nastavnik stručnih predmeta u prehrani Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Kristina Andlar Pešut  datum: 27. 4. 2018. 15:11

Natječaj za obavljanje poslova Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Kristina Andlar Pešut  datum: 5. 4. 2018. 11:10

Natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Kristina Andlar Pešut  datum: 7. 3. 2018. 16:29

Natječaj za obavljanje poslova Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Kristina Andlar Pešut  datum: 7. 2. 2018. 12:46

Natječaj - spremačica Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Kristina Andlar Pešut  datum: 26. 10. 2017. 15:00

Natječaj za obavljanje poslova - profesor hrvatskog jezika Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Kristina Andlar Pešut  datum: 9. 10. 2017. 12:57

Obavijest o rezultatima natječaja - POMOĆNICI Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Kristina Andlar Pešut  datum: 4. 9. 2017. 12:39

Natječaj: Pomoćnici u nastavi 2017./2018. Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Dragana Jurčević-Vukšić  datum: 18. 8. 2017. 14:11

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole

  :: opširnije :: 


objavio: Dragana Jurčević-Vukšić  datum: 7. 4. 2017. 09:39

Natječaj za obavljanje poslova domara Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Kristina Andlar Pešut  datum: 6. 4. 2017. 14:38

NATJEČAJ ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Kristina Andlar Pešut  datum: 3. 3. 2017. 10:29

Natječaj za obavljanje domarskih poslova Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Kristina Andlar Pešut  datum: 15. 2. 2017. 09:35

Natječaj za obavljanje poslova Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Kristina Andlar Pešut  datum: 2. 2. 2017. 12:56

Obavijest kandidatima o rezulatima natječaja - Hrvatski jezik. Vijest ima dokument u privitku

U prilogu se nalazi obavijest.

  :: opširnije :: 


objavio: Kristina Andlar Pešut  datum: 28. 10. 2016. 11:16

NATJEČAJ ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

SREDNJA ŠKOLA PETRINJA

Petrinja, Gundulićeva 3

OIB:58077261904

Klasa:602-03/16-01/205

Urbroj:2176-60-01-16-01

Petrinja, 24.10.2016.g.

 

 

Na temelju članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj 57/12, 120/12) i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,5/12,16/12,86/12,126/12, 94/13, 152/14) ravnatelj Srednje škole Petrinja dana 24.10.2016. raspisuje


                                                                  NATJEČAJ
                                            ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD
                                            BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA
 


NASTAVNIK POVIJESTI- 1 izvršitelj m/ž, PRIPRAVNIK, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme do 12 mjeseci

Natječaj se raspisuje u okviru osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, trajanje do 12 mjeseci.

UVJETI: prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96, 56/01), i drugim propisima – uvjeti HZZ-a:

Na ovaj natječaj mogu se javiti osobe koje nemaju više od 12 mjeseci evidentiranog staža u zvanju za kojeg se obrazovala, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti : životopis, preslik domovnice, preslik diplome, preslik potvrde Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz o nezaposlenosti, potvrdu (e-knjižicu) HZMO-a o evidentiranom stažu u mirovinskom osiguranju i uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci.


Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta molimo dostaviti na adresu škole: SREDNJA ŠKOLA PETRINJA, Gundulićeva 3, 44250 Petrinja.

Za osobu koja bude izabrana Škola će podnijeti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje zahtjev za  financiranje programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Po završetku postupka prijema i odobrenju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa temeljem ovog natječaja, svi kandidati biti će obaviješteni o rezultatima natječaja putem mrežne stranice škole:

 http://ss-petrinja.skole.hr/


Rok za prijave kandidata je od 24.10.2016. – 02.11.2016.godine.

 

                                                                       Ravnatelj: Ante Balen, dipl. ing.

  :: opširnije :: 


objavio: Kristina Andlar Pešut  datum: 24. 10. 2016. 09:01

Natječaj za obavljanje poslova

Srednja škola Petrinja

Petrinja, Gundulićeva 3

Petrinja, 10.10.2016.

                                                              NATJEČAJ

                                                         za obavljanje poslova

 

 

1.   Nastavnik hrvatskog jezika – PRIPRAVNIK - 18 sati nastave tjedno na određeno radno  vrijeme do povratka zaposlenika na rad.

 Uvjet: Odgovarajući studij, radno iskustvo 2 mjeseca, profesor pripravnik

 

2. Nastavnik glazbene umjetnosti- 10 sati nastave tjedno na određeno radno vrijeme do povratka zaposlenice na rad.

Uvjet: Odgovarajući studij i iskustvo u vođenju  školskog zbora u trajanju od 3 mjeseca

 

Ostali uvjeti su određeni Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi.

Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

Nepotpune i nepravovremene molbe neće se razmatrati

Molbu s potrebnom dokumentacijom (diploma, domovnica, životopis, potvrdu poslodavca o vrsti i trajanju poslova i dokaz o nekažnjavanju ) poslati u roku od 8 dana na adresu škole.

 

                                                                                                                 Ravnatelj:

                                                                                                          Ante Balen, dipl.ing.

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Kristina Andlar Pešut  datum: 10. 10. 2016. 11:56

Obavijest o izboru kandidata Vijest ima dokument u privitku

Odluka se nalazi u privitku sadržaja.

  :: opširnije :: 


objavio: Kristina Andlar Pešut  datum: 16. 9. 2016. 11:15

NATJEČAJ za dostavu prijava za prijam osobe za pomoćnika u nastavi Vijest ima dokument u privitku

Srednja škola Petrinja

Petrinja, Gundulićeva 3

U Petrinji, 26.8.2016.   

 

Na temelju Programa projekta „Zajedno do inkluzivnog obrazovanja“  ravnatelj Srednje škole Petrinja  Ante Balen  raspisuje

NATJEČAJ

za dostavu prijava za prijam osobe za pomoćnika u nastavi (m/ž) učenicima s teškoćama u razvoju u Srednjoj školi Petrinja,  na određeno vrijeme do kraja nastavne godine (14.lipnja 2017.) u nepunom radnom vremenu : 20 sati tjedno- jedan(1)  izvršitelj/ica.

Na ovaj natječaj mogu se prijaviti osobe sa završenom   visokom stručnom spremom bez obzira na radni staž, izraženih sklonosti za rad s djecom s teškoćama u razvoju i spremne su proći edukaciju       ( ako je nemaju).

Kandidati/kinje koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti:

- kratki životopis ( uključujući podatke o radu s djecom s teškoćama )

-presliku domovnice

- presliku diplome o završenom obrazovanju

- presliku potvrde da protiv te osobe nije pokrenut kazneni postupak (ne stariju od 6 mjeseci)

Prednosti: osobe s iskustvom u radu s učenicima s teškoćama,što dokazuju potvrdom škole da su obavljali te poslove

Natječaj se raspisuje na temelju projekta „Zajedno do inkluzivnog obrazovanja“  u okviru Europskih strukturnih i investicijskih fondova - Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020.“

 

Prijave sa dokazima o ispunjavaju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave ovog poziva na adresu:

Srednja škola Petrinja Petrinja , Gundulićeva 3, 44250 Petrinja

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja svi kandidati/kinje bit će obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice Škole:   www.ss-petrinja.skole.hr

  U Petrinji, 26.8.2016.                                               Ravnatelj škole: Ante Balen, dipl. ing.

  :: opširnije :: 


objavio: Kristina Andlar Pešut  datum: 26. 8. 2016. 11:07

NATJEČAJ za obavljanje sljedećih poslova:

Srednja škola Petrinja

Petrinja, Gundulićeva 3

Petrinja 12.07.2016.

 

NATJEČAJ

za obavljanje sljedećih poslova:

 

 

   

 

     Spremačica u sportskoj dvorani -  na puno, neodređeno radno vrijeme ,

                   – SSS tehničkog zanimanja,

                   dvokratni rad, rad u  smjenama i vikendom

Potrebno je  radno iskustvo u trajanju od 1 godine na poslovima spremačice.

 

 

Ostali uvjeti su određeni Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

Molbu s potrebnom dokumentacijom ( diploma/svjedodžba o završenoj četverogodišnjoj srednjoj školi, domovnica, životopis i dokaz o nekažnjavanju i radnom iskustvu, potvrda o vrsti poslova) poslati u roku od 8 dana na adresu škole.

 

 

                                                                                                                 Ravnatelj:

 

                                                                                                            Ante Balen, dipl.ing.

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Kristina Andlar Pešut  datum: 12. 7. 2016. 12:25
» Arhiva naših vijesti    
 

preskoči na navigaciju