preskoči na sadržaj
Kalendar rada škole za školsku godinu 2016./2017..

 

Srednja škola Petrinja
Petrinja, Gundulićeva 3


                     Kalendar rada škole za školsku godinu 2016./2017.

 

                          1. POLUGODIŠTE


5.9.2016. Početak nastavne godine
do 14.9.2016. Prvi roditeljski sastanci
do19.9.2016. Sjednice vijeća učenika i vijeća roditelja
21.9.2016. Sjednica nastavničkog vijeće 
 do 7.10.2016. Predaja popisa tema za završne radove
13.10.2016. Sjednica nastavničkog vijeće 
17.-21. 10. 2016. Izbor tema za izradu  završnih radova
2.11.2016.-5.5.2017. Izrada Završnih radova
15.11.2016. Sjednica nastavničkog vijeće 
25.11.2016. Prijava za obranu Završnih radova  u zimskom roku
23.12.2016. Sjednica nastavničkog vijeće
24.12.2016.-11.1.2017. Zimski odmor učenika


                          2. POLUGODIŠTE


12.1.2017. Početak 2. polugodišta
siječanj-travanj 2017. Školska i županijska natjecanja, susreti i smotre
30.1.2017. Sjednica nastavničkog vijeće 
6.2.2017. Dan škole- nenastavni dan
15.2. 2017. Obrana Završnih radova  u zimskom roku
7.3.2017. Sjednica nastavničkog vijeće 
31.3.2017. Prijava za obranu Završnih radova  u ljetnom roku
12.4.2017. Probna državna matura -3.a,b,c, d razred- matematika,engleski i njemački jezik
13.- 24. 4. 2017. Proljetni odmor učenika 
travanj-svibanj 2017. Državna natjecanja, susreti i smotre
27.4.2017. Sjednica nastavničkog vijeće 
19.5.2017. Završetak nastavne godine u završnim razredima
22.5.2017. Sjednice razrednih vijeća završnih razreda
24.5.2017. Predaja Završnih radova
24.5.2017. Sjednica nastavničkog vijeće 
6.-28. 6.2017. Ispiti na državnoj maturi
14.6.2017. Završetak nastavne godine 
16. 6. 2017. Sjednice razrednih vijeća 
Izlet za zaposlenike  škole-nenastavni  dan
26.-30.6.2017. Dopunski rad
27.-28.6. 2017. Obrana Završnih radova  u ljetnom roku
30.6.2017. Uručivanje svjedodžbi o položenom Završnom radu u ljetnom roku
30.6.2017. Sjednica nastavničkog vijeće 
30.6.2017. Prijava za obranu Završnih radova  u jesenskom  roku
srpanj 2017. Upis u 1. razred-ljetni rok
 do    20.7.2017.  Podjela svjedodžbi  o položenoj državnoj maturi
18.- 21.8.2017. Popravni ispit-jesenski rok
22.8.2017. Obrana Završnih radova  u jesenskom  roku
23.8.-8.9.2017. Ispiti na državnoj maturi u jesenskom roku
kraj kolovoza 2017. Upis u 1. razred-jesenski rok
29.8.2017. Upis u 2.,3. i 4. razred
30.8.2017. Sjednica nastavničkog vijeća


U Petrinji, 23.9. 2016.                                                                                                        Ravnatelj:Ante Balen, dipl. ing.

  


                   

                


. KALENDAR 2016-2017.xlsx

Izrada obrasca

preskoči na navigaciju