preskoči na sadržaj
Za roditelje
Savjeti
01.02.2018. 08:52
Životinje oko nas - grad
Divlje životinje su svuda oko nas. Šetajući gradskim ulicama i parkovima, uživajući u moru, jezerima, vrtovima i planinskim putevima nailazimo na velik broj divljih životinja a da ponekada toga nismo ni svjesni. U ovome tekstu pisat ću o životinjskim vrstama koje susrećemo u gradovima (a nisu kućni ljubimci i domaće životinje).

29.12.2017. 09:05
Što su i čemu služe Creative Commons
Creative Commons licencijski ugovori pomažu autorima i korisnicima zaštićenih djela da jasno i nedvosmisleno reguliraju  upotrebu djela u digitalnom okruženju. Od svih izazova koje razvoj i upotreba informacijskih tehnologija postavlja suvremenom pravnom poretku, oni na polju ostvarivanja i zaštite prava intelektualnog vlasništva izdvajaju se složenošću i utjecajem na razne aspekte društva.

13.10.2017. 10:05
Životinje oko nas
U novom serijalu tekstova o životinjama pobliže ću vas upoznati s odabranim životinjskim vrstama koje možete susresti u svakodnevnom životu (a nisu kućni ljubimci ili domaće životinje). Igrajući se na travnjaku, hodajući šumom, uživajući u kupanju i sunčanju uz more, jezero ili rijeku - ili jednostavno šetajući gradom svakodnevno nailazimo na velik broj životinja.

03.05.2017. 10:10
Zaštićene životinjske vrste u Republici Hrvatskoj (5. dio)
U još jednom tekstu o zaštićenim životinjskim vrstama u Republici Hrvatskoj predstavljam vam još tri strogo zaštićene životinje: sredozemnu medvjedicu, tekunicu i lastavicu. Posljednji neslužbeni podaci govore da u Republici Hrvatskoj živi 23.876 životinjskih vrsta i podvrsta od čega je njih 565 endemično (endemične vrste žive na određenom vrlo često malenom području, u ovom slučaju samo na području Hrvatske), a 1624 životinjskih vrsta i podvrsta je zakonom zaštićeno.

08.02.2017. 13:24
Zaštićene životinjske vrste u Republici Hrvatskoj (4. dio)
Kao što je spomenuto u prethodnom tekstu, prema Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine 80/13), strogo zaštićenim životinjskim vrstama smatraju se ugrožene zavičajne divlje vrste, endemi, one divlje vrste koje moraju biti zaštićene prema propisima Europske unije ili na temelju međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska član. Strogo zaštićene životinjske vrste zabranjeno je loviti i ubijati ili uznemiravati na bilo koji način; uništavati područja na kojima žive i razmnožavaju se te namjerno uništavati njihova gnijezda i legla.

Vijeće roditelja

Vijeće roditelja zvadak iz Statuta Srednje škole Petrinja:

Članak 117.
Roditelji učenika na roditeljskom sastanku razrednog odjela iz svojih redova na početku školske godine biraju za tekuću školsku godinu jednog predstavnika u vijeće roditelja Škole. Za predstavnika roditelja učenika razrednog odjela u vijeće roditelja izabran je roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih roditelja. Glasovanje je javno, dizanjem ruku.
Postupkom izbora predstavnika razrednog odjela u vijeće roditelja rukovodi razrednik. Za člana vijeća roditelja ne može se birati osoba kojoj je oduzeto pravo da živi sa svojim djetetom, koja je lišena prava na roditeljsku skrb, kojoj je zabranjeno da se neovlašteno približava djetetu s kojim ne živi ili kojoj je izrečena prekršajna sankcija za zaštitu od nasilja u obitelji. Svi predstavnici roditelja učenika razrednih odjela čine vijeće roditelja Škole.

Članak 119.
Na konstituirajućoj sjednici potvrđuje se mandat izabranih članova vijeća roditelja i članovi između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika vijeća roditelja. Za predsjednika je izabran roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova, a za zamjenika sljedeći roditelj po broju glasova . Glasovanje je javno, dizanjem ruku ili tajno.

Članak 120.
Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole te daje mišljenja i prijedloge u svezi:

o s radnim vremenom učenika, početkom i završetkom nastave te drugim oblicima obrazovnog rada
o s organiziranjem izleta, ekskurzija, športskih natjecanja i kulturnih manifestacija
o s vladanjem i ponašanjem učenika u Školi i izvan nje
o s uvjetima rada i poboljšanjem uvjeta rada u Školi
o s osnivanjem i djelatnosti učeničkih udruga te sudjelovanjem učenika u njihovu radu
o sa socijalno-ekonomskim položajem učenika i pružanjem odgovarajuće pomoći
o s organiziranjem nastave, uspjehom učenika u obrazovnom radu, izvanškolskim i izvannastavnim aktivnostima.preskoči na navigaciju