preskoči na sadržaj
Za roditelje
Savjeti
25.07.2018. 10:54
Životinje oko nas – jezero (2. dio)
U nastavku teksta o divljim životinjskim vrstama koje možemo susresti ako se kojim slučajem nađemo u blizini jezera (šetajući uz jezero, uživajući u sunčanju, kupanju, ribolovu ili ostalim društvenim i sportskim aktivnostima) pobliže ću opisati tri životinje a to su crna liska, zelena žaba i komarac.

30.05.2018. 12:07
Životinje oko nas - jezero
U svakodnevnim aktivnostima susrećemo velik broj životinjskih vrsta koje nisu domaće životinje i kućni ljubimci (divlje su životinje), a igrom slučaja s njima dijelimo isti životni prostor. Uništavanjem i urbanizacijom do tada divljih prirodnih površina čovjek je prostor koji ga okružuje prilagodio isključivo sebi i svojim potrebama rijetko razmišljajući da je time negativno utjecao na prirodna staništa i životne navike mnogih životinjskih vrsta.

17.04.2018. 08:38
Životinje oko nas - grad (2. dio)
U drugom dijelu teksta o životinjskim vrstama koje možemo susresti u svakodnevnom kretanju gradskim ulicama, parkovima i dvorištima (a koje nisu kućni ljubimci niti domaće životinje), predstavit ću vam tri zanimljive životinje a to su kuna zlatica, ćuk i krtica.

01.02.2018. 08:52
Životinje oko nas - grad
Divlje životinje su svuda oko nas. Šetajući gradskim ulicama i parkovima, uživajući u moru, jezerima, vrtovima i planinskim putevima nailazimo na velik broj divljih životinja a da ponekada toga nismo ni svjesni. U ovome tekstu pisat ću o životinjskim vrstama koje susrećemo u gradovima (a nisu kućni ljubimci i domaće životinje).

29.12.2017. 09:05
Što su i čemu služe Creative Commons
Creative Commons licencijski ugovori pomažu autorima i korisnicima zaštićenih djela da jasno i nedvosmisleno reguliraju  upotrebu djela u digitalnom okruženju. Od svih izazova koje razvoj i upotreba informacijskih tehnologija postavlja suvremenom pravnom poretku, oni na polju ostvarivanja i zaštite prava intelektualnog vlasništva izdvajaju se složenošću i utjecajem na razne aspekte društva.

Vijeće roditelja

Vijeće roditelja zvadak iz Statuta Srednje škole Petrinja:

Članak 117.
Roditelji učenika na roditeljskom sastanku razrednog odjela iz svojih redova na početku školske godine biraju za tekuću školsku godinu jednog predstavnika u vijeće roditelja Škole. Za predstavnika roditelja učenika razrednog odjela u vijeće roditelja izabran je roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih roditelja. Glasovanje je javno, dizanjem ruku.
Postupkom izbora predstavnika razrednog odjela u vijeće roditelja rukovodi razrednik. Za člana vijeća roditelja ne može se birati osoba kojoj je oduzeto pravo da živi sa svojim djetetom, koja je lišena prava na roditeljsku skrb, kojoj je zabranjeno da se neovlašteno približava djetetu s kojim ne živi ili kojoj je izrečena prekršajna sankcija za zaštitu od nasilja u obitelji. Svi predstavnici roditelja učenika razrednih odjela čine vijeće roditelja Škole.

Članak 119.
Na konstituirajućoj sjednici potvrđuje se mandat izabranih članova vijeća roditelja i članovi između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika vijeća roditelja. Za predsjednika je izabran roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova, a za zamjenika sljedeći roditelj po broju glasova . Glasovanje je javno, dizanjem ruku ili tajno.

Članak 120.
Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole te daje mišljenja i prijedloge u svezi:

o s radnim vremenom učenika, početkom i završetkom nastave te drugim oblicima obrazovnog rada
o s organiziranjem izleta, ekskurzija, športskih natjecanja i kulturnih manifestacija
o s vladanjem i ponašanjem učenika u Školi i izvan nje
o s uvjetima rada i poboljšanjem uvjeta rada u Školi
o s osnivanjem i djelatnosti učeničkih udruga te sudjelovanjem učenika u njihovu radu
o sa socijalno-ekonomskim položajem učenika i pružanjem odgovarajuće pomoći
o s organiziranjem nastave, uspjehom učenika u obrazovnom radu, izvanškolskim i izvannastavnim aktivnostima.preskoči na navigaciju