preskoči na sadržaj
Za roditelje
Savjeti
10.12.2018. 08:30
Autizam
Autizam možemo definirati kao kompleksan razvojni poremećaj koji ima uzrok u biološkom poremećaju mozga. Autizam je još uvijek slabo definirana ograničena bolest obzirom da obuhvaća velik spektar poremećaja koji se kreću od blagih do teških stupnjeva.

28.11.2018. 12:21
Životinje oko nas - priobalje i Dalmacija (drugi dio)
U drugom dijelu teksta o životinjama koje možemo susresti u Dalmaciji, Istri i na priobalju opisat ću tri zanimljive životinjske vrste a to su češljugar, čančara i crna udovica.

27.09.2018. 12:46
Životinje oko nas - priobalje i Dalmacija (prvi dio)
Kada netko spomene priobalje i Dalmaciju većina od nas prvo pomisli na plavetnilo Jadranskog mora a ne na krš i crnogorične šume kojima obiluje ovo područje naše zemlje. Kada pak netko spomene životinje koje žive u Dalmaciji opet će većina od nas pomisliti na stanovnike Jadranskog mora kao što su bezbrojne vrsta riba, školjaka i puževa.

25.07.2018. 10:54
Životinje oko nas – jezero (2. dio)
U nastavku teksta o divljim životinjskim vrstama koje možemo susresti ako se kojim slučajem nađemo u blizini jezera (šetajući uz jezero, uživajući u sunčanju, kupanju, ribolovu ili ostalim društvenim i sportskim aktivnostima) pobliže ću opisati tri životinje a to su crna liska, zelena žaba i komarac.

30.05.2018. 12:07
Životinje oko nas - jezero
U svakodnevnim aktivnostima susrećemo velik broj životinjskih vrsta koje nisu domaće životinje i kućni ljubimci (divlje su životinje), a igrom slučaja s njima dijelimo isti životni prostor. Uništavanjem i urbanizacijom do tada divljih prirodnih površina čovjek je prostor koji ga okružuje prilagodio isključivo sebi i svojim potrebama rijetko razmišljajući da je time negativno utjecao na prirodna staništa i životne navike mnogih životinjskih vrsta.

Vijeće roditelja

Vijeće roditelja zvadak iz Statuta Srednje škole Petrinja:

Članak 117.
Roditelji učenika na roditeljskom sastanku razrednog odjela iz svojih redova na početku školske godine biraju za tekuću školsku godinu jednog predstavnika u vijeće roditelja Škole. Za predstavnika roditelja učenika razrednog odjela u vijeće roditelja izabran je roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih roditelja. Glasovanje je javno, dizanjem ruku.
Postupkom izbora predstavnika razrednog odjela u vijeće roditelja rukovodi razrednik. Za člana vijeća roditelja ne može se birati osoba kojoj je oduzeto pravo da živi sa svojim djetetom, koja je lišena prava na roditeljsku skrb, kojoj je zabranjeno da se neovlašteno približava djetetu s kojim ne živi ili kojoj je izrečena prekršajna sankcija za zaštitu od nasilja u obitelji. Svi predstavnici roditelja učenika razrednih odjela čine vijeće roditelja Škole.

Članak 119.
Na konstituirajućoj sjednici potvrđuje se mandat izabranih članova vijeća roditelja i članovi između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika vijeća roditelja. Za predsjednika je izabran roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova, a za zamjenika sljedeći roditelj po broju glasova . Glasovanje je javno, dizanjem ruku ili tajno.

Članak 120.
Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole te daje mišljenja i prijedloge u svezi:

o s radnim vremenom učenika, početkom i završetkom nastave te drugim oblicima obrazovnog rada
o s organiziranjem izleta, ekskurzija, športskih natjecanja i kulturnih manifestacija
o s vladanjem i ponašanjem učenika u Školi i izvan nje
o s uvjetima rada i poboljšanjem uvjeta rada u Školi
o s osnivanjem i djelatnosti učeničkih udruga te sudjelovanjem učenika u njihovu radu
o sa socijalno-ekonomskim položajem učenika i pružanjem odgovarajuće pomoći
o s organiziranjem nastave, uspjehom učenika u obrazovnom radu, izvanškolskim i izvannastavnim aktivnostima.preskoči na navigaciju